Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2024

Via Raisa (“ik”, “mijn”) beheert www.viaraisa.nl (hierna de “Site” genoemd). Op deze pagina leg ik uit hoe ik omga met alle persoonsgegevens die er met mij gedeeld worden. Wanneer jij gebruik maakt van mijn Site of contact met mij opneemt worden er persoonsgegevens gedeeld. Ik ga voorzichtig en zorgvuldig om met deze gegevens en houd mij aan de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle communicatie tussen jou en Via Raisa, ongeacht de manier van communicatie.

Via Raisa is een eenmanszaak en wordt gedreven door Raisa van Muijden. De volledige gegevens zijn:

Via Raisa
Raisa van Muijden
De Wulp 14, 7609 LK, Almelo
raisa@viaraisa.nl
kvk: 91252032

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: raisa@viaraisa.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden op jou te identificeren. Denk hierbij aan het volgende: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of BSN. Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens zoals afkomst, geslacht e.d.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Mijn doelgroep richt zich niet tot personen jonger dan 16 jaar, dus ik heb niet de intentie om gegevens van deze personen te verzamelen. Echter kan ik niet controleren wat de leeftijd is van een bezoeker is mijn Site en of de persoon ouder is dan 16 jaar. Neem contact met mij op wanneer je ervan overtuigd bent dat ik de persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb zonder toestemming van een ouder of voogd, dan verwijder ik zo snel mogelijk deze gegevens.

Wanneer verwerk ik persoonsgegevens?

Voor verschillende doeleinden verzamel ik persoonsgegevens. Deze staan hieronder beschreven, uitgelegd en met welke grondslag de gegevens bewaard worden en welke bewaartermijn.

 1. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden.
  wanneer jij contact met mij opneemt, telefonisch, via een e-mail of bericht, het contactformulier of op een andere manier ontvang of noteer ik gegevens van jou. Of wanneer ik je gegevens krijg via derden in verband met mijn dienstverlening ontvang ik persoonsgegevens. Om jouw vragen goed te beantwoorden en om jou te helpen bewaar ik deze gegevens. Dit betreft de volgende gegevens:
 • Naam (bedrijfsnaam en persoonsnaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: tot 6 maanden na het einde van onze overeenkomst. Wanneer er geen overeenkomst voortkomt uit ons contact tot 30 dagen na ons laatste contact.

 1. In een klantenbestand voor facturatie en financiële administratie, (ook voor offertes).
  Hiervoor bewaar ik de volgende gegevens:
 • a.w. gegevens
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van koophandel nummer (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Btw nummer (indien van toepassing)
 • Betalingsgegevens
 • Aankoopgeschiedenis

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 1. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren

Hiervoor bewaar ik de volgende gegevens:

 • a.w. gegevens
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media accounts
 • Inloggegevens

Wettelijke grondslag: uitvoering van overeenkomst. Bewaartermijn: 6 maanden na het einde van onze overeenkomst.

 1. Ik verwerk het in een portfolioHiervoor bewaar ik de volgende gegevens:
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Naam
 • Logo
 • Digitale kopie van uitgevoerde werkzaamheden of behaalde resultaten.

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming. Bewaartermijn: tot deze niet langer nuttig of representatief zijn voor mijn dienstverlening. Of wanneer er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering van deze gegevens.

 1. Marketing

Hiervoor bewaar ik de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Social media accounts
 • Inloggegevens

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming. Bewaartermijn: tot er wordt uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Of wanneer er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering van deze gegevens, of niet meer door mij benaderd te willen worden.

 1. Recensies

Hiervoor bewaar ik de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Website
 • Foto’s

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming. Bewaartermijn: tot deze niet langer nuttig of representatief zijn voor mijn dienstverlening. Of wanneer er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering van deze gegevens.

 1. Het contactformulier

Ik bewaar de volgende gegevens:

 • Naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming. Bewaartermijn: tot 6 maanden na het einde van onze overeenkomst. Of 30 dagen wanneer er geen overeenkomst voortkomt uit het contactformulier.

 1. Gegevens die worden verwerkt voor Analytics en retargeting.
  ip-adres
 • Locatie
 • Browser (cookies)

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: zie hiervoor de privacyverklaringen van Google, facebook e.d.

Openbaarmaking aan derden

We verkopen, verhandelen, of anderszins dragen we jouw persoonlijke identificeerbare informatie niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, externe adviseurs of aan verwerkers.

Beveiliging

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor mij. Ik heb dan ook mijn uiterste best gedaan om je gegevens organisatorisch en technisch zo goed mogelijk te beveiligen. De systemen die ik gebruik en communicatiemiddelen heb ik beveiligd. De Site beschikt over een SSL certificaat.

Bovengenoemde gegevens worden indien noodzakelijk voor de dienstverlening en/of de wettelijke verplichting gedeeld met derden. Denk hierbij aan:

Verwerkers, zoals de hosting.
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals postbedrijven.
Externe adviseur, zoals een incassobureau.

Maar geen enkele methode van verzending via het internet, of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel ik ernaar streef om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kan ik de absolute veiligheid niet garanderen.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies op de Site. Je kunt hierbij zelf aangegeven welke gegevens ik van je mag gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan de Site wordt geplaatst op jouw hardware.

Toegang tot niet zelf verzamelde gegevens en verwerkersovereenkomsten

Naast de gegevens die ik zelf verzamel, kan ik ook toegang hebben tot gegevens die niet rechtstreeks door mij zijn verzameld, maar die relevant zijn voor de diensten die ik aanbied. In dergelijke gevallen maak ik met mijn klanten afspraken in een verwerkersovereenkomst waarin de verantwoordelijkheden met betrekking tot deze gegevens worden vastgelegd. Hoewel ik niet zelf verantwoordelijk ben voor de verzameling van deze gegevens, verwerk ik deze wel namens mijn klanten. Ik behandel deze gegevens vertrouwelijk en zal ze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zodra de samenwerking met mijn klanten is voltooid, zal ik deze gegevens verwijderen, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Links naar andere sites

De Site kan links bevatten naar andere sites die niet door mij worden beheerd. Als je op een link van een derde partij klikt, wordt je naar de site van die derde partij geleid. Ik raad je ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de punten hierin besproken. Via Raisa accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud) van website of diensten van derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf de datum hierboven. Maar deze verklaring kan ik wijzingen wanneer het nodig is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- of regelgeving, of wijzigingen binnen mijn bedrijf. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht worden nadat deze op deze pagina zijn geplaatst. Hierom raad ik je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven. Wanneer jij gebruik blijft maken van mijn diensten ga je akkoord met deze wijzigingen.

Rechten

Je hebt verschillende rechten omdat ik gegevens van je gebruik. Deze staan hieronder beschreven.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage van de gegevens die door mij verzameld worden, deze kan op elk moment worden opgevraagd.

Recht op correctie

Je hebt het recht om het verzoek tot het wijzigen van de gegevens, tenzij het in strijd is met de wettelijke verplichting.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tot het verwerken van de gegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Binnen 30 dagen wordt er door mij contact met jou opgenomen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. Ook is er de mogelijkheid om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En in het uiterste geval is er ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Recht om verwijderd /vergeten te worden

Je hebt het recht om het verzoek tot het verwijderen van de gegevens, tenzij het in strijd is met de wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: ik ben verplicht om sommige gegevens 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer jij klant bij mij bent of wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, dan kun je mij vragen om de digitale gegevens jou toe te sturen. Deze gegevens kun je dan overdragen aan een andere organisatie.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met mij op door een mail te sturen naar raisa@viaraisa.nl.